Jesteśmy nowoczesną firmą z siedzibą w Rybniku

Aktywnie wychodzimy na przeciw Twoim potrzebom i potrzebom Twojego Biznesu.

Nasze biuro rachunkowe świadczy kompleksową usługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac, a także w ramach zawartej umowy reprezentuje swoich Klientów przed urzędami. Działamy głównie na terenie Rybnika i okolic, ale świadczymy usługi dla firm i osób z całego kraju.

Prowadzenie spraw księgowych i kadrowych firm o różnym charakterze działalności gospodarczej (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, spółek jawnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, stowarzyszeń i fundacji, osób fizycznych) oraz wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego pozwala nam zaoferować usługi dopasowane do Państwa potrzeb.

Posiadane przez nas  Świadectwa Kwalifikacyjne oraz liczne certyfikaty potwierdzają, że Państwa księgowość będzie prowadzona w profesjonalny i rzetelny sposób.

Nasze biuro rachunkowe posiada również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co gwarantuje Państwu, że ponosimy pełną odpowiedzialność za świadczone przez nas usługi.

 

W różnych serwisach informacyjnych można już o nich przeczytać – kasy online. Kto prowadzi działalność powinien zapoznać się z tym pojęciem. Co to jest? Od 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o kasach on-line, czyli urządzeniach umożliwiających przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS na bieżąco. Dzieje się to za pomocą Internetu – stąd w nazwie „on-line”. Wymóg ten będzie wprowadzony stopniowo w poszczególnych branżach.
 
Obowiązek używania kas mają podatnicy rozpoczynający działalność w danych branżach. Obowiązkowo wymienić zwykłe kasy rejestrujące na kasy on-line muszą:
    • branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji – od 1.01.2020 r., 
    • branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla – od 1.07.2020 r., 
    • branża budowlana, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz usługi typu fitness (wyłącznie w zakresie wstępu) – od 1.01.2021 r. 
    • Od 1.01.2023r. - wszyscy podatnicy.
Jako że kasy potrzebują stałego łącza internetowego – kto takowego nie posiada będzie zobligowany go zakupić.
 
Stosowanie kas rejestrujących starego typu, poza wskazanymi branżami, będzie możliwe do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej - w przypadku kas z papierowym zapisem kopii. 
Jednocześnie, w celu sukcesywnej wymiany kas starego typu na kasy on-line wprowadzono terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (będzie jednak można ich używać). Terminy te są następujące: 
    • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r. 
    • dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r.
      
Co ma to zmienić? Jest to sposób na walkę z oszustwami podatkowymi, poprzez zaniżanie przychodu. System będzie odbierał i gromadził dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych. Dane z kas on-line zawierają wszystkie informacje z paragonów m.in. NIP podatnika i jego dane adresowe, podstawę opodatkowania, kwotę podatku, stawkę VAT, rodzaj towaru/usługi, datę i czas sprzedaży. Dane te są przekazywane bezpośrednio, automatycznie, również w czasie rzeczywistym dokonanej transakcji. 
 
Skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, będą mogli podatnicy, którzy: 
    • zostali zobowiązani przepisami i w terminie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online; 
    • nie mieli dotychczas obowiązku prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy oraz nie używali kas rejestrujących lub kas (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji sprzedaż, lecz dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy online; 
      
      
      Jak skorzystać z ulgi na kase fiskalną?
 
1) po pierwsze trzeba złożyć do urzędu skarbowego zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, zanim zaczniesz sprzedawać towary i świadczyć usługi;
2) po drugie  ewidencjonowanie obrotu na kasie fiskalnej musi nastąpić nie później niż w obowiązujących cię terminach;
3) po trzecie posiadasz dowód zapłaty całej należności za kasę fiskalną;
4) po czwarte:
 a) złożysz wniosek o zwrot (wzór wniosku dostępny w Internecie lub prowadzącego Twoją firmę księgowego) – dotyczy przedsiębiorców zwolnionych z VAT
lub
 b) odliczysz kwotę ulgi w deklaracji VAT – dotyczy vatowców.
Ulga od podatku VAT, albo zwrot – w przypadku podatników zwolnionych, wynosi 90% ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700zł.
 
Warto pamiętać, że jeśli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
    1.  Przestaniesz używać kasy;
    2.  Nie zgłosisz kasy w terminie do obowiązkowego przeglądu technicznego do serwisu;
    3.  Zamkniesz firmę;
    4.  Nastąpi otwarcie likwidacji lub zostanie ogłoszona upadłość twojej firmy;
    5.  Sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych;
Trzeba zwrócić otrzymane pieniądze. 

 

 IMG_20191219_111754.jpg

Od 1 stycznia 2020 roku ulegają zmianie przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Według nowych przepisów sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie zamieści NIP nabywcy. Zmiana ta ma zapobiec wystawianiu tzw. pustych faktur.

 

Zasadniczo na kasie fiskalnej ewidencjonowana jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz innego przedsiębiorcy dokumentem potwierdzającym transakcje jest faktura. Sytuacja komplikuje się gdy sprzedawca w momencie wystawienia paragonu nie wiedział, że drugą stroną transakcji jest przedsiębiorca. Dlatego przepisy przewidują możliwość wystawienia faktury do paragonu na żądanie nabywcy.

 

Od 2020 roku taki paragon musi jednak zawierać dodatkowy element – NIP nabywcy. Informuje o tym art.106b ust.5 ustawy o VAT. Możliwość wystawienia faktury do paragonu będzie występowała wyłącznie gdy na paragonie znajdzie się numer NIP przedsiębiorcy dokonującego zakupu.

 

Przepisy te dotyczą transakcji zawieranych między przedsiębiorcami (B2B). Jeżeli nabywcą jest osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez NIP.

 

Jeżeli sprzedawca nie zastosuje się do nowych przepisów i mimo uregulowań prawnych wystawi fakturę do paragonu, który nie zawiera NIPu nabywcy zostanie ukarany dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 100% podatku VAT wykazanego na fakturze. W konsekwencji oznacza to, że będzie zmuszony do podwójnego odprowadzenia VAT należnego.

Podobna sytuacja czeka nabywcę, który taką fakturą się posłuży. Tutaj również sankcja wynosi 100% kwoty VAT.

 

Co w przypadku jeśli kasa fiskalna nie umożliwia wprowadzenia numeru NIP nabywcy? Sprzedawcy pozostaje poinformować nabywcę o przepisach i zapytać czy dokonuje zakupu prywatnego czy firmowego (potwierdzonego fakturą).

 

Informacje na temat nowych przepisów możecie Państwo uzyskać u swojego księgowego w Biurze Rachunkowym Actarii.

 

Jesteś przedsiębiorcą? Jednym z Twoich obowiązków jest dbanie o środowisko i prawidłową gospodarkę odpadami. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach możesz być zobowiązany do rejestracji w systemie teleinformatycznym (BDO) prowadzonym przez Ministerstwo Środowiska. Sprawdź czy ten obowiązek Ciebie dotyczy! Czas na rejestrację w bazie masz do 31 grudnia 2019 roku. Ministerstwo Środowiska udostępniło stronę na której możesz sprawdzić w czy podlegasz obowiązkowi rejestrowemu: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Za brak wpisu do bazy grożą dotkliwe kary do miliona złoty, kary aresztu lub grzywny.

76188354 2210565002571345 1979545216931069952 n 

Kogo dotyczy rejestracja?

 

Obowiązkowy wpis do BDO dotyczy podmiotów, które:

-wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;

-wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;

-producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań

 

Zwolnieni z obowiązku rejestracji są:

-osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;

-podmioty, które na własnym gruncie stosują komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;

-podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych;

-podmioty, które transportują wytworzone przez siebie odpady;

-podmioty, które są wyłącznie wytwórcami odpadów komunalnych

 

Żeby się zarejestrować należy złożyć wniosek w Urzędzie Marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności, lub skorzystać z możliwości dokonania rejestracji elektronicznie.

Niestety obecność w bazie nie jest bezpłatna. Opłata rejestrowa/roczna dla mikroprzedsiębiorcy wynosi 100 zł, a dla pozostałych przedsiębiorców 300 zł.

Mikrorachunek podatkowy

mikro rachunek podatkowy biuro rachunkowe rybnik

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostanie indywidualny rachunek podatkowy do zapłaty podatku VAT, PIT, CIT do urzędu skarbowego. Zostanie on przypisany do podatnika analogicznie jak w przypadku płatności na składki ZUS. Wprowadzenie tego rachunku ma na celu identyfikację podatnika lub płatnika przez urząd skarbowy.

Czytaj więcej: Mikrorachunek podatkowy

 

biuro_rachunkowe_rybnik_usługi_księgowe_split_payment.png

Od 1 listopada 2019 roku zaczyna obowiązywać mechanizm podzielonej płatności. Dotyczy on dostawy towarów lub świadczenia usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Przedsiębiorca dokonujący dostaw towarów lub świadczenia usług z w/w załącznika na wartość 15000 zł i więcej obowiązany jest dokonać na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Za brak tej adnotacji przewidziane są sankcje (30% kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze, a dotyczącej wartości towarów lub usług objętych MPP).

Uważać powinni także nabywcy towarów i usług zawartych w załączniku nr 15, bowiem dokonanie płatności z pominięciem MPP również może skutkować nałożeniem sankcji. Brak adnotacji o obowiązku podzielonej płatności na fakturze wystawionej przez dostawcę nie obroni nabywcy przed sankcjami (ustalenie dodatkowego zobowiązanie podatkowego, brak możliwości ujęcia w kosztach podatkowych).

 

Szczegółowe informacje dotyczące podzielonej płatności klienci biura rachunkowego Actarii w Rybniku, mogą otrzymać od osoby prowadzącej księgowość swojej firmy.

    Od 1 stycznia 2020 roku ulegają zmianie przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Według nowych przepisów sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy ...

W różnych serwisach informacyjnych można już o nich przeczytać – kasy online. Kto prowadzi działalność powinien zapoznać się z tym pojęciem. Co to jest? Od 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o kasac...

Jesteś przedsiębiorcą? Jednym z Twoich obowiązków jest dbanie o środowisko i prawidłową gospodarkę odpadami. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach możesz być zobowiązany do rejestracji w systemie...

Mikrorachunek podatkowy Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostanie indywidualny rachunek podatkowy do zapłaty podatku VAT, PIT, CIT do urzędu skarbowego. Zostanie on przypisany do podatnika analo...

  Od 1 listopada 2019 roku zaczyna obowiązywać mechanizm podzielonej płatności. Dotyczy on dostawy towarów lub świadczenia usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Przedsiębiorca dokonuj...

Ministerstwo Finansów potwierdza zapłata na rachunek spoza wykazu podatników VAT do końca roku bez konsekwencji Ministerstwo Finansów potwierdziło w wydanych wyjaśnieniach, iż obowiązek zapłaty na ra...

  Od 01 października 2019 obowiązują: nowa obniżona stawka PIT oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów. Nowe regulacje pracodawcy będą stosować już przy wypłacie wynagrodzeń w październiku. ...

W rozliczeniu rocznym za 2019 rok podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mogą skorzystać z ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28. ...

Czy pracodawca może żądać podania przez pracownika serii i numeru dowodu osobistego? Na mocy obecnie obowiązujących przepisów pracownik nie ma obowiązku podawania w kwestionariuszu osobowym serii i...

More Articles

More From: Porady

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com