Ministerstwo Finansów potwierdza zapłata na rachunek spoza wykazu podatników VAT do końca roku bez konsekwencji

Ministerstwo Finansów potwierdziło w wydanych wyjaśnieniach, iż obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w wykazie podatników VAT wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.

Biała Lista Podatników VAT, Actarii Biuro Rachunkowe w Rybniku

Zgodnie z wydanymi wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów podatnik korzystający z rachunku spoza wykazu musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym oraz odpowiedzialnością solidarną w VAT dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Na podstawie przesłanych wyjaśnień zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji do 31 grudnia 2019 roku.

W  tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż biała lista dotyczy tylko i wyłącznie rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku przedsiębiorców którzy wykorzystują do prowadzenia działalności gospodarczej  rachunek prywatny tzw. ROR, to rachunek ten nie bedzię wykazany w wykazie.

Ministerstwo Finansów przypomina także że w wykazie nie będą zamieszczone rachunki wirtualne, ponieważ nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe (np PWiK Rybnik), jednak zostanie wyświetlona informacja że taki rachunek powiązany jest z rachunkiem bankowym konkretnego podmiotu. W wykazie nie znajdą Państwo również rachunków bankowych - banków, SKOK-ów, ministerstw, izb skarbowych które prowadzą działalność własną np. poprzez wynajem powierzchni biurowej. Klienci biura rachunkowego Actarii w Rybniku mogą uzyskać szczegółowe informacje u swojego księgowego.