fbpx

 

 IMG_20191219_111754.jpg

Od 1 stycznia 2020 roku ulegają zmianie przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Według nowych przepisów sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie zamieści NIP nabywcy. Zmiana ta ma zapobiec wystawianiu tzw. pustych faktur.

 

Zasadniczo na kasie fiskalnej ewidencjonowana jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz innego przedsiębiorcy dokumentem potwierdzającym transakcje jest faktura. Sytuacja komplikuje się gdy sprzedawca w momencie wystawienia paragonu nie wiedział, że drugą stroną transakcji jest przedsiębiorca. Dlatego przepisy przewidują możliwość wystawienia faktury do paragonu na żądanie nabywcy.

 

Od 2020 roku taki paragon musi jednak zawierać dodatkowy element – NIP nabywcy. Informuje o tym art.106b ust.5 ustawy o VAT. Możliwość wystawienia faktury do paragonu będzie występowała wyłącznie gdy na paragonie znajdzie się numer NIP przedsiębiorcy dokonującego zakupu.

 

Przepisy te dotyczą transakcji zawieranych między przedsiębiorcami (B2B). Jeżeli nabywcą jest osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez NIP.

 

Jeżeli sprzedawca nie zastosuje się do nowych przepisów i mimo uregulowań prawnych wystawi fakturę do paragonu, który nie zawiera NIPu nabywcy zostanie ukarany dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 100% podatku VAT wykazanego na fakturze. W konsekwencji oznacza to, że będzie zmuszony do podwójnego odprowadzenia VAT należnego.

Podobna sytuacja czeka nabywcę, który taką fakturą się posłuży. Tutaj również sankcja wynosi 100% kwoty VAT.

 

Co w przypadku jeśli kasa fiskalna nie umożliwia wprowadzenia numeru NIP nabywcy? Sprzedawcy pozostaje poinformować nabywcę o przepisach i zapytać czy dokonuje zakupu prywatnego czy firmowego (potwierdzonego fakturą).

 

Informacje na temat nowych przepisów możecie Państwo uzyskać u swojego księgowego w Biurze Rachunkowym Actarii.