fbpx

Koszty Stałe podczas zawieszenie działalności gospodarczej


Przedsiębiorcy mają prawo zawieść prowadzenie działalności gospodarczej z różnych powodów i po jakimś czasie wznowić jej prowadzenie.
Co daje zawieszenie działalności gospodarczej?

 

 

 

 

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe. Przedsiębiorca zaprzestaje opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Poza tym nie musi składać deklaracji VAT.

 

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy jednak pamiętać, że:

 

  • po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych - warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny;

  • okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

 

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej pojawia się problem co zrobić z kosztami stałymi związnymi z prowadzoną działalności np. najem lokalu pod siedzibę firmy.

 

Zgodnie z ustawią o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności może wykonywać działalności i osiągać bieżących przychodów z tytułu jej prowadzenia, ale ma prawo m.in. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Ma także obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. W powyższej sytuacji wydatki stałe np. za najem lokalu mogą zostać zaliczone jako koszty uzyskania przychodu, ponieważ zobowiązanie powstało przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Wydatki tego rodzaju mogą zostać uznane za związane z działalnością gospodarczą i można je ująć w kosztach uzyskania przychodów w dacie poniesienia. W przypadku prowadzenia księgowości w postaci książki przychodów i rozchodów za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury. Dlatego mimo zawieszenia działalności gospodarczej koszty związane z jej prowadzeniem powinny być ewidencjonowane w dacie poniesienia a nie w chwili wznowienia działalności.

 

 

 

Aktualności

Biuro Rachunkowe informujemy, iż występuje obowiązek udostępnienia płatności bezgotówkowych przez przedsiębiorców dla osób fizycznych Polski Ład wprowadza wśród przedsiębiorców rewolucję na gruncie p...

Biuro Rachunkowe - Obowiązek Kasy Fiskalnej Online To już ostatni dzień na wymianę kas z papierowym i elektronicznym zapisem na kasy online dla niektórych branż. Przedsiębiorco, jeśli działasz w jedn...

Ostateczny termin na wdrożenie PPK W dniu 23 kwietnia upływa ostateczny termin na podpisanie przez mikroprzedsiębiorców umowy o zarządzanie PPK.  W tym artykule publikujemy zapis szkolenia online któ...

Przedsiębiorco Świadczący Usługi Gastronomiczne – od 01 stycznia 2021 roku obowiązują kasy fiskalne online. Od 1 stycznia 2021 roku każda restauracja, bar, pub oraz inne lokale gastronomiczne powinny...

Jako odroczyć odroczyć okresowy przegląd kasy fiskalnej? Obowiązek wykonywania regularnych, okresowych przeglądów kas rejestrujących wynika z przepisów ustawy o VAT – art. 111 ust. 3a pkt 4 oraz § 9 ...

Środki z PFR wolne od egzekucji Środki przekazywane przedsiębiorcom w ramach wsparcia w okresie pandemii koronawirusa będą wyłączone spod egzekucji Przewiduje to jedna z poprawek Senatu do tarczy ...

Zostało podpisane rozporządzenie przyznające rodzicom dziecka do lat 8 prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z przyjętą w marcu rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagr...

NIE. Od dnia 1 stycznia 2020 roku jeżeli przedsiębiorca który chce uzyskać fakturę zakupu musi o tym fakcie poinformować sprzedawcę przed zatwierdzeniem paragonu tak aby możliwe było umieszczenie nu...

    Od 1 stycznia 2020 roku ulegają zmianie przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Według nowych przepisów sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy ...

More Articles

More From: Porady

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com