Jesteś przedsiębiorcą? Jednym z Twoich obowiązków jest dbanie o środowisko i prawidłową gospodarkę odpadami. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach możesz być zobowiązany do rejestracji w systemie teleinformatycznym (BDO) prowadzonym przez Ministerstwo Środowiska. Sprawdź czy ten obowiązek Ciebie dotyczy! Czas na rejestrację w bazie masz do 31 grudnia 2019 roku. Ministerstwo Środowiska udostępniło stronę na której możesz sprawdzić w czy podlegasz obowiązkowi rejestrowemu: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Za brak wpisu do bazy grożą dotkliwe kary do miliona złoty, kary aresztu lub grzywny.

76188354 2210565002571345 1979545216931069952 n 

Kogo dotyczy rejestracja?

 

Obowiązkowy wpis do BDO dotyczy podmiotów, które:

-wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;

-wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;

-producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań

 

Zwolnieni z obowiązku rejestracji są:

-osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;

-podmioty, które na własnym gruncie stosują komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;

-podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych;

-podmioty, które transportują wytworzone przez siebie odpady;

-podmioty, które są wyłącznie wytwórcami odpadów komunalnych

 

Żeby się zarejestrować należy złożyć wniosek w Urzędzie Marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności, lub skorzystać z możliwości dokonania rejestracji elektronicznie.

Niestety obecność w bazie nie jest bezpłatna. Opłata rejestrowa/roczna dla mikroprzedsiębiorcy wynosi 100 zł, a dla pozostałych przedsiębiorców 300 zł.