biuro rachunkowe rybnik rozliczenia pit

Elektroniczne rozliczenie Pit oznacza szybszy zwrot podatku.


Od 1 stycznia 2019 roku osoby które przekażą swoje roczne zeznanie podatkowe przez internet, będą krócej czekać na zwrot nadpłaty podatku dochodowego. Zwrot podatku zostanie przekazany podatnikowi w ciągu 45 dni a nie jak dotychczas w ciągu 3 miesięcy.


Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku podatnikom, którzy zdecydują się złożyć swoje zeznanie podatkowe przez internet. Nowe rozwiązanie przewiduje, że nadpłata podatku dochodowego zostanie zwrócona w ciągu 45 dni. Termin ten jest liczony od dnia złożenia zeznania podatkowego. Za dzień złożenia PIT przez internet uznaje się dzień zarejestrowania (wysłania) poprawnego i zweryfikowanego dokumentu do systemu e-Deklaracje. Datę tę można znaleźć na urzędowym poświadczeniu odbioru tzw. UPO które ma status „200 – przetworzenie dokumentu zakończone poprawnie”. Inne kody UPO świadczą o przetwarzaniu lub nie przyjęciu dokumentu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że począwszy od rozliczeń rocznych za 2018 roku, rozliczone deklaracje podatkowe można składać do urzędu skarbowego od dnia 15 lutego. Rozliczone deklaracje które wpłyną do urzędu skarbowego przed dniem 15 lutego będą traktowane tak jak by wpłynęły 15 lutego.


Podatnicy, którzy przekażą roczny PIT w formie papierowej, mogą czekać na pieniądze nawet 3 miesiące od dnia jego złożenia. Faktyczny termin zwrotu nadpłaty będzie zależał od czasu potrzebnego na wprowadzenie danych z rozliczenia do systemu informatycznego oraz wyników wstępnej ich weryfikacji.
W przypadku przesłania PITu w wersji papierowej, tak jak dotychczas czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku będzie wynosił do 3 miesięcy.


Termin otrzymania pieniędzy może wydłużyć się w związku z dokonaniem korekty zeznania podatkowego. Poprawki może nanieść urząd skarbowy lub podatnik. Nadpłata wynikająca z rozliczenia poprawionego przez urząd skarbowy będzie zwracana - tak jak obecnie - w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu na dokonaną korektę (termin ten wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania podatkowego). Natomiast gdy wynika ona z rozliczenia poprawionego przez podatnika i przekazanego przez internet, zostanie zwrócona w ciągu 45 dni od jego skorygowania. W innych przypadkach termin ten wyniesie 3 miesiące od dokonania korekty.


W ramach naszej standardowej usługi rozliczenia podatku, oferujemy wysyłkę -e-Pitów bez dodatkowych opłat. Do wykonania tej usługi wystarczy tylko rozliczony pit za rok ubiegły. Pracownicy biura rachunkowego w Rybniku udzielają szczegółowych informacji.
Opłata za rozliczenie Pitu znajduje się w cenniku usług.