Koszty Stałe podczas zawieszenie działalności gospodarczej


Przedsiębiorcy mają prawo zawieść prowadzenie działalności gospodarczej z różnych powodów i po jakimś czasie wznowić jej prowadzenie.
Co daje zawieszenie działalności gospodarczej?

 

 

 

 

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe. Przedsiębiorca zaprzestaje opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Poza tym nie musi składać deklaracji VAT.

 

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy jednak pamiętać, że:

 

  • po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych - warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny;

  • okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

 

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej pojawia się problem co zrobić z kosztami stałymi związnymi z prowadzoną działalności np. najem lokalu pod siedzibę firmy.

 

Zgodnie z ustawią o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności może wykonywać działalności i osiągać bieżących przychodów z tytułu jej prowadzenia, ale ma prawo m.in. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Ma także obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. W powyższej sytuacji wydatki stałe np. za najem lokalu mogą zostać zaliczone jako koszty uzyskania przychodu, ponieważ zobowiązanie powstało przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Wydatki tego rodzaju mogą zostać uznane za związane z działalnością gospodarczą i można je ująć w kosztach uzyskania przychodów w dacie poniesienia. W przypadku prowadzenia księgowości w postaci książki przychodów i rozchodów za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury. Dlatego mimo zawieszenia działalności gospodarczej koszty związane z jej prowadzeniem powinny być ewidencjonowane w dacie poniesienia a nie w chwili wznowienia działalności.

 

 

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com