Koszty Stałe podczas zawieszenie działalności gospodarczej


Przedsiębiorcy mają prawo zawieść prowadzenie działalności gospodarczej z różnych powodów i po jakimś czasie wznowić jej prowadzenie.
Co daje zawieszenie działalności gospodarczej?

 

 

 

 

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe. Przedsiębiorca zaprzestaje opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Poza tym nie musi składać deklaracji VAT.

 

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy jednak pamiętać, że:

 

  • po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych - warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny;

  • okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

 

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej pojawia się problem co zrobić z kosztami stałymi związnymi z prowadzoną działalności np. najem lokalu pod siedzibę firmy.

 

Zgodnie z ustawią o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności może wykonywać działalności i osiągać bieżących przychodów z tytułu jej prowadzenia, ale ma prawo m.in. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Ma także obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. W powyższej sytuacji wydatki stałe np. za najem lokalu mogą zostać zaliczone jako koszty uzyskania przychodu, ponieważ zobowiązanie powstało przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Wydatki tego rodzaju mogą zostać uznane za związane z działalnością gospodarczą i można je ująć w kosztach uzyskania przychodów w dacie poniesienia. W przypadku prowadzenia księgowości w postaci książki przychodów i rozchodów za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury. Dlatego mimo zawieszenia działalności gospodarczej koszty związane z jej prowadzeniem powinny być ewidencjonowane w dacie poniesienia a nie w chwili wznowienia działalności.

 

 

 

    Od 1 stycznia 2020 roku ulegają zmianie przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Według nowych przepisów sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy ...

W różnych serwisach informacyjnych można już o nich przeczytać – kasy online. Kto prowadzi działalność powinien zapoznać się z tym pojęciem. Co to jest? Od 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o kasac...

Jesteś przedsiębiorcą? Jednym z Twoich obowiązków jest dbanie o środowisko i prawidłową gospodarkę odpadami. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach możesz być zobowiązany do rejestracji w systemie...

Mikrorachunek podatkowy Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostanie indywidualny rachunek podatkowy do zapłaty podatku VAT, PIT, CIT do urzędu skarbowego. Zostanie on przypisany do podatnika analo...

  Od 1 listopada 2019 roku zaczyna obowiązywać mechanizm podzielonej płatności. Dotyczy on dostawy towarów lub świadczenia usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Przedsiębiorca dokonuj...

Ministerstwo Finansów potwierdza zapłata na rachunek spoza wykazu podatników VAT do końca roku bez konsekwencji Ministerstwo Finansów potwierdziło w wydanych wyjaśnieniach, iż obowiązek zapłaty na ra...

  Od 01 października 2019 obowiązują: nowa obniżona stawka PIT oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów. Nowe regulacje pracodawcy będą stosować już przy wypłacie wynagrodzeń w październiku. ...

W rozliczeniu rocznym za 2019 rok podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mogą skorzystać z ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28. ...

Czy pracodawca może żądać podania przez pracownika serii i numeru dowodu osobistego? Na mocy obecnie obowiązujących przepisów pracownik nie ma obowiązku podawania w kwestionariuszu osobowym serii i...

More Articles

More From: Porady

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com