Koszty Stałe podczas zawieszenie działalności gospodarczej


Przedsiębiorcy mają prawo zawieść prowadzenie działalności gospodarczej z różnych powodów i po jakimś czasie wznowić jej prowadzenie.
Co daje zawieszenie działalności gospodarczej?

 

 

 

 

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe. Przedsiębiorca zaprzestaje opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Poza tym nie musi składać deklaracji VAT.

 

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy jednak pamiętać, że:

 

  • po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych - warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny;

  • okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

 

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej pojawia się problem co zrobić z kosztami stałymi związnymi z prowadzoną działalności np. najem lokalu pod siedzibę firmy.

 

Zgodnie z ustawią o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności może wykonywać działalności i osiągać bieżących przychodów z tytułu jej prowadzenia, ale ma prawo m.in. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Ma także obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. W powyższej sytuacji wydatki stałe np. za najem lokalu mogą zostać zaliczone jako koszty uzyskania przychodu, ponieważ zobowiązanie powstało przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Wydatki tego rodzaju mogą zostać uznane za związane z działalnością gospodarczą i można je ująć w kosztach uzyskania przychodów w dacie poniesienia. W przypadku prowadzenia księgowości w postaci książki przychodów i rozchodów za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury. Dlatego mimo zawieszenia działalności gospodarczej koszty związane z jej prowadzeniem powinny być ewidencjonowane w dacie poniesienia a nie w chwili wznowienia działalności.

 

 

 

  Od 1 listopada 2019 roku zaczyna obowiązywać mechanizm podzielonej płatności. Dotyczy on dostawy towarów lub świadczenia usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Przedsiębiorca dokonuj...

Ministerstwo Finansów potwierdza zapłata na rachunek spoza wykazu podatników VAT do końca roku bez konsekwencji Ministerstwo Finansów potwierdziło w wydanych wyjaśnieniach, iż obowiązek zapłaty na ra...

  Od 01 października 2019 obowiązują: nowa obniżona stawka PIT oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów. Nowe regulacje pracodawcy będą stosować już przy wypłacie wynagrodzeń w październiku. ...

W rozliczeniu rocznym za 2019 rok podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mogą skorzystać z ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28. ...

Czy pracodawca może żądać podania przez pracownika serii i numeru dowodu osobistego? Na mocy obecnie obowiązujących przepisów pracownik nie ma obowiązku podawania w kwestionariuszu osobowym serii i...

  Likwidacja kilometrówki dla prywatnych samochodów przedsiębiorcy Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które likwidują kilometrówkę dla prywatnych samochodów osobowych przedsiębiorcy uż...

Zmiany w prawie pracy   Od 1 stycznia 2019 roku zostało wprowadzone nowe brzmienie art. 86 § 3 Kodeksu pracy: „Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek pł...

Elektroniczne rozliczenie Pit oznacza szybszy zwrot podatku. Od 1 stycznia 2019 roku osoby które przekażą swoje roczne zeznanie podatkowe przez internet, będą krócej czekać na zwrot nadpłaty podatk...

Koszty Stałe podczas zawieszenie działalności gospodarczej Przedsiębiorcy mają prawo zawieść prowadzenie działalności gospodarczej z różnych powodów i po jakimś czasie wznowić jej prowadzenie. Co daj...

More Articles

More From: Porady

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com