W różnych serwisach informacyjnych można już o nich przeczytać – kasy online. Kto prowadzi działalność powinien zapoznać się z tym pojęciem. Co to jest? Od 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o kasach on-line, czyli urządzeniach umożliwiających przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS na bieżąco. Dzieje się to za pomocą Internetu – stąd w nazwie „on-line”. Wymóg ten będzie wprowadzony stopniowo w poszczególnych branżach.
 
Obowiązek używania kas mają podatnicy rozpoczynający działalność w danych branżach. Obowiązkowo wymienić zwykłe kasy rejestrujące na kasy on-line muszą:
    • branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji – od 1.01.2020 r., 
    • branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla – od 1.07.2020 r., 
    • branża budowlana, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz usługi typu fitness (wyłącznie w zakresie wstępu) – od 1.01.2021 r. 
    • Od 1.01.2023r. - wszyscy podatnicy.
Jako że kasy potrzebują stałego łącza internetowego – kto takowego nie posiada będzie zobligowany go zakupić.
 
Stosowanie kas rejestrujących starego typu, poza wskazanymi branżami, będzie możliwe do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej - w przypadku kas z papierowym zapisem kopii. 
Jednocześnie, w celu sukcesywnej wymiany kas starego typu na kasy on-line wprowadzono terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (będzie jednak można ich używać). Terminy te są następujące: 
    • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r. 
    • dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r.
      
Co ma to zmienić? Jest to sposób na walkę z oszustwami podatkowymi, poprzez zaniżanie przychodu. System będzie odbierał i gromadził dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych. Dane z kas on-line zawierają wszystkie informacje z paragonów m.in. NIP podatnika i jego dane adresowe, podstawę opodatkowania, kwotę podatku, stawkę VAT, rodzaj towaru/usługi, datę i czas sprzedaży. Dane te są przekazywane bezpośrednio, automatycznie, również w czasie rzeczywistym dokonanej transakcji. 
 
Skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, będą mogli podatnicy, którzy: 
    • zostali zobowiązani przepisami i w terminie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online; 
    • nie mieli dotychczas obowiązku prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy oraz nie używali kas rejestrujących lub kas (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji sprzedaż, lecz dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy online; 
      
      
      Jak skorzystać z ulgi na kase fiskalną?
 
1) po pierwsze trzeba złożyć do urzędu skarbowego zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, zanim zaczniesz sprzedawać towary i świadczyć usługi;
2) po drugie  ewidencjonowanie obrotu na kasie fiskalnej musi nastąpić nie później niż w obowiązujących cię terminach;
3) po trzecie posiadasz dowód zapłaty całej należności za kasę fiskalną;
4) po czwarte:
 a) złożysz wniosek o zwrot (wzór wniosku dostępny w Internecie lub prowadzącego Twoją firmę księgowego) – dotyczy przedsiębiorców zwolnionych z VAT
lub
 b) odliczysz kwotę ulgi w deklaracji VAT – dotyczy vatowców.
Ulga od podatku VAT, albo zwrot – w przypadku podatników zwolnionych, wynosi 90% ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700zł.
 
Warto pamiętać, że jeśli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
    1.  Przestaniesz używać kasy;
    2.  Nie zgłosisz kasy w terminie do obowiązkowego przeglądu technicznego do serwisu;
    3.  Zamkniesz firmę;
    4.  Nastąpi otwarcie likwidacji lub zostanie ogłoszona upadłość twojej firmy;
    5.  Sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych;
Trzeba zwrócić otrzymane pieniądze. 
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com